Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 
OPTIMA-WorkFlow

OPTIMA-WorkFlow є комплексною системою автоматизації керування потоками робіт і організації конфіденційного документообігу, призначеною для впровадження на підприємствах і в організаціях, практична діяльність яких зв'язана з виконанням процесів колективної обробки даних, заснованих на дотриманні певної технології, що повторюється. В окремому випадку це можуть бути процеси створення, обробки, узгодження і затвердження документів або їхніх електронних прототипів, тобто процеси, іменовані документообігом.

ОPTIMA-WorkFlow - набір програмних додатків, які спираються на клієнт-серверну архітектуру і які дозволяють користувачам легко розробляти маршрутні технологічні схеми ділових процесів, виконувати роботи у рамках технологічних процесів, контролювати їхнє виконання й оцінювати їхні результати.

Перелік базових додатків:

 1. Модуль «Адміністратор системи»
 2. Модуль «Технолог»
 3. Модуль «Монітор»
 4. Модуль «Клієнт системи документообігу»
 5. Модуль «Диспетчер технологічних процесів»
 6. Модуль «Роботи- Автоматичні оброблювачі»

Серверною платформою MS SQL або Oracle, взаємодія з якої можлива за умов використання ODBC (програмний інтерфейс доступу до баз даних, розроблений компанією Microsoft).

ОPTIMA-WorkFlow – легка у встановленні і використанні програмна система, яка не вимагає додаткового програмування та розробки сценаріїв мовою скриптів або макросів.

ОPTIMA-WorkFlow надає користувачам, які здійснюють створення й обробку інформаційних об'єктів, можливість використовувати традиційні і звичні для них засоби обробки цих об'єктів, не потребуючи яких-небудь додаткових навичок із програмування і налагоджування програмного забезпечення. Система є цілком інтегрованою з такими популярними додатками як MS Back Office та MS Office.

ОPTIMA-WorkFlow легко інтегрується з додатками, що використовуються на комп'ютерах користувачів, і дозволяє автоматично або з ініціативи користувача використовувати ці додатки для обробки об'єктів, якими керує система.

ОPTIMA-WorkFlow забезпечує шифрування й електронно-цифровий підпис сертифікованими криптографічними засобами.

Концепції реалізації системи

 • Система реалізує деякі (найбільш важливі) функції систем класу WorkFlow, але не орієнтована на повну відповідність методологічним принципам і стандартам хрестоматійних систем аналізу, моделювання і керування діловими процесами. Це спрощення забезпечує можливість досить швидкого і гнучкого процесу впровадження і подальшої підтримки ОPTIMA-WorkFlow.
 • Функції системи, що забезпечують зберігання інформації і її доставку на робоче місце користувачам, ґрунтуються на використанні засобів СУБД. Спеціалізована база даних призначена для зберігання структурованої і різнорідної інформації про користувачів, маршрутні схеми, технологічні процеси, документи, «тіла» документів, тощо.
 • З метою забезпечення колективної роботи, ця база даних надає користувачам свій вміст у вигляді набору папок («робочих столів»), для доступ до яких можуть бути визначені найрізноманітніші права для різних категорій користувачів.
 • Всі версії документів, залучених в документообіг, всю активну фазу життєвого циклу зберігаються в базі даних.
 • При пересилці з етапу на етап нова версія документа (вхідна) розміщується на робочому столі, який відповідає місцю обробки і зберігання документа для наступного технологічного етапу, у той же час на робочому столі для поточного технологічного етапу зберігається копія цієї версії документа (вихідна).
 • Базу даних закрито від несанкціонованого доступу. Кожне звернення до бази відбувається від імені спеціально створеного користувача, ім'я і пароль якого зберігаються у зашифрованому вигляді.
 • Система не регламентує умов, за дотриманням яких визначався б статус версії документа. Інакше кажучи, користувач, завершуючи обробку версії документа на певному технологічному етапі, сам приймає рішення про те, чи повернеться він знову до доробки документа на цьому ж етапі (статус - у роботі), чи поверне документ на попередній етап, якщо він його не задовольняє (статус - повернути), або закінчить обробку і віддасть команду системі виконати розсилання на наступні етапи (статус - готовий).
 • Під час кожного сеансу роботи після обробки версії документа створюється нова версія - актуальна, версія до обробки - неактуальна - також зберігається.
 • Версії документів, які обробляються у даний момент одним з користувачів системи, є доступними іншому користувачу з тими ж самими повноваженнями у режимі «лише для читання», так само, як і неактуальні версії усіх інших документів.
 • Система реєстрації відомостей про версії документів базується на даних, що вносяться в SQL базу, доступ до якої відбувається за допомогою механізму ODBC. Це забезпечує адаптацію системи для використання бази даних, яку обрано як корпоративний стандарт підприємства.